Tag: Wojna Rosja Ukraina

Co powinna zrobić Polska w związku z obecną sytuacją na Ukrainie? Rola wojska i wywiadu w zwiększaniu kosztów inwazji. Cz. 2/3

W jaki sposób działania służb i wojska powinny wspierać posunięcia dyplomatyczne? Czym powinny zajmować się polski wywiad i wojsko w obliczu zagrożenia inwazją Rosji na Ukrainę? Opowiadamy o działaniach, które naszym zdaniem pozwoliłyby myśleć o zneutralizowaniu atutu, którym dysponuje Moskwa w postaci posiadania punktowej przewagi militarnej nad NATO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Back To Top