Tag: Polityka Polski względem Białorusi

O „gaszeniu pożaru” na granicy polsko-białoruskiej i polityce RP względem wschodniego sąsiada

Polskie instytucje nastawione są na funkcjonowanie od jednego „pożaru” do drugiego. “Kryzys” na granicy polsko-białoruskiej nie był jednak spowodowany dynamicznie zmieniającymi się warunkami, których nie można było wcześniej przewidzieć. Jest on konsekwencją prowadzonej przez lata polityki RP względem Białorusi. O tym, że A. Łukaszenka będzie wykorzystywać migrantów jako element nacisku na Polskę i UE wiadomo było natomiast co najmniej od maja. Umożliwiało to odpowiednie przygotowanie się na napływ ludności zza wschodniej granicy.

Back To Top