Tag: okup za zakładnika

Porwania obywateli RP za granicą cz. 2: jak funkcjonuje „rynek” porwań?

Porwania mogą kojarzyć się z uruchomieniem ogromnej „machiny” państwowej, w ramach której powoływany jest sztab ludzi pracujących 24/7. W skali globalnej uprowadzenia to jednak w pierwszej kolejności sprawnie funkcjonujący „rynek” prywatny. Jak działa on w praktyce? Jak prowadzone są rozmowy z porywaczami? Czy lepiej, aby kierował nimi zewnętrzny doradca, czy rząd danego kraju?

Back To Top