Tag: Dlaczego polskie służby specjalne nie działają

Dlaczego polskie służby specjalne nie działają? Brak właściwych mechanizmów ewaluacji ich pracy. cz. 1/4

Jedną z głównych przyczyn, z powodu których polskie służby specjalne nie są w stanie realizować ambitnych zadań o charakterze strategicznym jest brak właściwych mechanizmów ewaluacji ich pracy. Postaramy się Wam najpierw naświetlić związane z tym problemy, a potem pokazać jak objawiają się one w praktyce. Zaproponujemy też kilka pomysłów na przełamanie postkomunistycznych mechanizmów, które niestety nadal funkconują w rodzimych służbach. Posłużymy się przy tym przykładem fikcyjnej operacji dezinformacyjnej.

Back To Top