Kategoria: Służby

Artykuły z zakresu służb specjalnych i policji.

Wyzwania stojące przed polskim kontrwywiadem na przykładzie sprawy Tomasza L.

Zatrzymanie podejrzanego o współpracę z rosyjskim wywiadem Tomasza L. jest sukcesem ABW. Sprawa ta, może być jednak tylko wierzchołkiem góry lodowej problemów, związanych z rosyjską agenturą w Polsce. Już teraz pojawiły się informacje wskazujące m.in. na to, że SWR mógł potencjalnie spenetrować wąskie środowisko osób odpowiedzialnych za proces wygaszania działalności WSI i formowania w to miejsce kolejnych dwóch służb – SKW i SWW. Jakie jeszcze szkody mogła wyrządzić Polsce działalność Tomasza L.? Czy polski kontrwywiad jest gotowy na walkę z rosyjskimi służbami?

Jak walczyć z rosyjską „wojną hybrydową”? Cz. 2/3

Jak powinno się przeciwdziałać zagrożeniom ze strony Rosji na terenie RP? Druga część artykułu, w którym omawiamy nasze podejście do kwestii wojny hybrydowej i przygotowania polskiego systemu bezpieczeństwa do przeciwdziałania związanym z nią zagrożeniom.

Jeśli wierzysz w to, co robimy możesz wesprzeć naszą „pakę” wykupując subskrypcję do cotygodniowych felietonów, w których komentujemy wydarzenia bieżące. Otrzymasz wtedy dostęp do tego tekstu, a także do archiwum wcześniejszych felietonów.
Zaloguj Dołącz

Jak walczyć z rosyjską „wojną hybrydową”? Cz. 1/3

Czym jest wojna „hybrydowa”? Które polskie instytucje i jak powinny przeciwdziałać zagrożeniom ze strony Rosji? Pierwsza część artykułu, w którym omawiamy nasze podejście do tego tematu.

Jeśli wierzysz w to, co robimy możesz wesprzeć naszą „pakę” wykupując subskrypcję do cotygodniowych felietonów, w których komentujemy wydarzenia bieżące. Otrzymasz wtedy dostęp do tego tekstu, a także do archiwum wcześniejszych felietonów.
Zaloguj Dołącz

Jak ulepszyć szkołę szpiegów? Cz. 2: Specjalizacja funkcjonariuszy wywiadu.

Proces szkoleniowy obecnych funkcjonariuszy polskiego wywiadu jest de facto “okrojonym” modelem schematu, który stosowała Służba Bezpieczeństwa w czasach PRL. Nie przystaje on więc do aktualnych okoliczności. Obecne służby muszą działać na wielu płaszczyznach jednocześnie: HUMINT, SIGINT, OSINT, IMINT, cyber, analiza informacji… Dlatego naszym zdaniem w wywiadzie potrzebna jest specjalizacja, która powinna rozpoczynać się już na etapie szkolenia.

Pierwszy odcinek podcastu BiS – “Świat oczami mundurowych”: zabezpieczenie policyjnych operacji specjalnych.

W pierwszym odcinku podcastu członkowie naszej “paki” – „Łysy” i „Stary” opowiadają o pracy Zespołu Zabezpieczenia policyjnych Operacji Specjalnych. Pracujący tam funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo operatorów wykonujących zadania “pod przykryciem”.

Dlaczego polskie służby specjalne nie działają? Brak właściwych mechanizmów ewaluacji ich pracy. cz. 1/4

Jedną z głównych przyczyn, z powodu których polskie służby specjalne nie są w stanie realizować ambitnych zadań o charakterze strategicznym jest brak właściwych mechanizmów ewaluacji ich pracy. Postaramy się Wam najpierw naświetlić związane z tym problemy, a potem pokazać jak objawiają się one w praktyce. Zaproponujemy też kilka pomysłów na przełamanie postkomunistycznych mechanizmów, które niestety nadal funkconują w rodzimych służbach. Posłużymy się przy tym przykładem fikcyjnej operacji dezinformacyjnej.

Emil Czeczko jako element operacji informacyjnej białoruskich służb, obnażającej podatność żołnierza na działanie obcego wywiadu

Naszym zdaniem Emil Czeczko był współpracownikiem białoruskich służb specjalnych, a jego dezercja elementem zaplanowanej operacji informacyjnej. Na jego przykładzie opowiemy Wam o czynnikach, które mogą wpływać na podatność żołnierzy na działanie obcego wywiadu. Zastanowimy się także nad rolą kontrwywiadu w zapobieganiu tego typu incydentom.

Jeśli wierzysz w to, co robimy możesz wesprzeć naszą „pakę” wykupując subskrypcję do cotygodniowych felietonów, w których komentujemy wydarzenia bieżące. Otrzymasz wtedy dostęp do tego tekstu, a także do archiwum wcześniejszych felietonów.
Zaloguj Dołącz

Problemy w koordynacji działań służb na przykładzie potencjalnego zamachu terrorystycznego na wodach terytorialnych? cz. 2

Jak powinna wyglądać współpraca jednostek specjalnych Wojska Polskiego i Policji w trakcie neutralizacji zagrożenia na wodach terytorialnych? Temat ten wywołuje kontrowersje zarówno w CPKP „BOA” jak i w GROM-ie, oraz JW Komandosów, ponieważ każda z formacji uważa, że to ona powinna odpowiadać za przeprowadzenie szturmu. Opowiadamy więc do kogo faktycznie należy prowadzenie działań kontrterrorystycznych na terenie RP i w jaki sposób rywalizacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami wpływa na ich wzajemną współpracę.

Problemy w koordynacji działań służb na przykładzie potencjalnego zamachu terrorystycznego na wodach terytorialnych? cz. 1

Moment szturmu na obiekt pływający wygląda efektownie na pokazach i filmikach. Chcielibyśmy jednak pokazać Wam, że możliwość podjęcia takich działań jest zależna od przygotowania jednostek pod dany rodzaj zagrożenia, odpowiednich regulacji prawnych, a także systemu logistyki i dowodzenia, które umożliwiają przeprowadzenie operacji. Bez weryfikacji i poprawy sprawności wszystkich elementów poprzedzających atak operatorów, cały system nie będzie dobrze funkcjonował.

Back To Top